Klášterec nad Ohří

lokalita: Chomutovsko,
http://www.klasterec.cz

Klášterec nad Ohří

Autor:

První zmínky o osídlení pocházejí z konce 12. století. Tehdy zde řád postoloprtských benediktinů vybudoval pobočku probošství, tzv. claustrellum - malý klášter, který ve 13. století zanikl, ale název osady se zachoval a později se změnil na německý Klosterlin a v 15. století na český Klasterzecs.
Na kláštereckém panství se vystřídalo několik šlechtických rodů, z nichž nejvýznamněji se zapsali do historie Thunové, kteří odkoupili zkonfiskované panství v roce 1623. Jejich vliv byl patrný až do konce 19. stol. a ve městě je připomíná množsrví historicky cenných památek, a? už je to barokní kostel Nejsvětější Trojice, novogotický zámek či zámecký park se sallou terrenou.
Ale na významu začal Klášterec nabývat až koncem 18. století.

V roce 1794 zde totiž J.M. Webwr založil manufakturu na porcelán, která proslavila nejen město, ale i um místních lidí. V současné době je výroba porcelánu v nových prostorách a je jednou z nekdůležitějších ve městě. Jelikož továrnu v roce 1820 převzala rodina Thuhů, nesou do dnešní doby všechny výrobky značku Thun.

Nalezená informační centra

Podkrušnohorské informační centrum

adresa nám. Dr. E. Beneše 86, 431 91 Klášterec nad Ohří
telefon 474 376 431
email mf_ift@mbox.vol.cz
web http://www.pic.cz
#krusnehory #erzgebirge #oremountains #krusnohorci #kamnavylet #tipynavylet #navylet #vylet #zazitky #lesy #dolesa #priroda #doprirody #jecozazit #honemven #navylete #aznahoru #nahory #horyaprirodaKontakt na autora webu

Krušnohorské jeřabinyhttps://www.krusnohorci.cz
krusnohorcizavinacgmail.com